Uw vergoedingen via de AWBZ zijn opgehouden en u zult uw geld voortaan via de ziektekostenverzekeraars van uw patiënten krijgen. Sommige ziektekostenverzekeraars zullen u een contract hebben aangeboden of zullen dat nog gaan doen maar hoogstwaarschijnlijk heeft u nog geen idee hoe een en ander in de praktijk zal uitpakken.

In ieder geval zult u geen vaststaand uurtarief voor verschillende verrichtingen meer krijgen en zult u uw geld pas krijgen na het sluiten van een DBC, hetgeen in sommige gevallen een jaar kan duren. Ook zult u moeten gaan concurreren met andere zorgaanbieders in of buiten uw regio.

Kortom:
er is nog veel onzeker en dat zal de komende tijd nog wel zo blijven. De DBC-systematiek is de meesten van u nog vreemd en u zult deze dan ook eerder als een bedreiging dan als een kans zien.

Toch zijn er wel degelijk kansen.

PsyPlan DBConsult & Administratie helpt u deze kansen te benutten.

Dit doen wij door:

• Advisering, consultatie & onderzoek
• Training en begeleiding
• Administratie en facturatie
• Zorgmakelaarschap
• Beveiliging & Backup

Belangrijk nieuws​
Belangrijke wijziging in financiering van de kwaliteitsvisitatie
Vanaf 1 januari 2016 wordt de financiering van kwaliteitsvisitaties voor medisch specialisten anders georganiseerd. De kwaliteitsvisitaties zullen dan niet meer bekostigd worden vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS), maar door de medisch specialisten zelf.

 

PsyPlan DBConsult & Administratie
+31 (0) 20 770 5699
+31 (0) 6 4712 4876
info@psyplan.nl

 

Dit doen wij door:
Advisering, consultatie & onderzoek
Training en begeleiding
Administratie en facturatie
Zorgmakelaarschap
Beveiliging & Backup

 

PsyPlan QRCode